Przypominamy, że w dniu 23.08.2022 r. o godz.9:00 odbędzie się egzamin maturalny w sesji poprawkowej z matematyki i języka angielskiego.