PRZYPOMNIENIE

 

Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie odbywać się będzie w dniach:

17 czerwca godz. 9:00 dla kwalifikacji A.63 oraz AU.63 – Technik Archiwista – cz. praktyczna

18 czerwca godz. 10:00 dla kwalifikacji  EE.08 –Technik Informatyk ; AU.63 – Technik Archiwista – cz. pisemna

 

18 czerwca godz. 14:00 – dla kwalifikacji EE.09 –Technik Informatyk
cz. pisemna

29 czerwca godz. 12:00  dla kwalifikacji EE.09 – Technik Informatyk
cz. praktyczna

Ponadto przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty za ww. egzamin.