RADA PEDAGOGICZNA LOS I SP „CZCIBÓR” ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.09.2020 R. – GODZ. 17.00.

ZAPRASZAMY