W dniu 21.01.2019 r. Rada Pedagogiczna LO i PSZ – o godz. 16:30 w ZSN WAW ul. Bydgoska 50 w Wałczu

W dniu 24.01.2019 r. Rada Pedagogiczna SP i Gimnazjum o godz. 16:30 w ZSN WAW ul. Bydgoska 50 w Wałczu.