RADA PEDAGOGICZNA LO DLA DOROSŁYCH ORAZ SZKOŁY POLICEALNEJ

21.06.2021 R., GODZ. 17.00

UL. BYDGOSKA 50, WAŁCZ

ZAPRASZAMY