RADA PEDAGOGICZNA LO DLA DOROSŁYCH I SZKOŁY POLICEALNEJ,

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.01.2022 R., GODZ. 14.30, UL. BYDGOSKA 50.