RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „CZCIBÓR” ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27.08.2020 R. – GODZ. 15.00.