RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY POLICEALNEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27.08.2020 R. – GODZ. 16.30.