Spotkanie Rady Pedagogicznej szkół dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące oraz Policealna Szkoła Zawodowa
odbędzie się 15 czerwca 2019 r. o godz. 16:00