RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.06.2021 R., GODZ. 17.00.

WAŁCZ, UL. BYDGOSKA 50.

ZAPRASZAMY