Dyrekcja Wałeckiej Akademii Wiedzy informuje o spotkaniach Rad Pedagogicznych, które odbędą się:

1.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna 26.08.2021 r. godzina: 16:45

2. Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Liceum Ogólnokształcące Specjalne 26.08.2021 r. godzina: 18:00

Spotkanie Rad Pedagogicznych odbędzie się w siedzibie szkoły – ul. Bydgoska 50 Wałcz

Serdecznie zapraszamy