GODZINY PRACY SEKRETARIATU

( zjazd 16-17.04.2021 r.)

W dniu 16.04.2021 r. –  od 8.00 do 14.00.

W dniu 17.04.2021 r. sekretariat będzie zamknięty.