Zmiany godzin pracy sekretariatu

23.12.2020 r. – od 8.00 do10.00

24.12.2020 – SEKRETARIAT ZAMKNIĘTY

28-31.12.2020 R. – od 8.00 do 12.00