Informujemy, że do dnia 18 lutego 2018 r. należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w sesji letniej dla zawodów

– Technik Administracji
– Technik Archiwista
– Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Prosimy się zgłaszać do sekretariatu od poniedziałku do piątku od 8:00 – 15:00