W dniu 29.02.2020 r., o godzinie 9.00 zapraszamy absolwentów T.BHP oraz T. Archiwisty po odbiór świadectw ukończenia szkoły.