INFORMATYKA


Policealna Szkoła Zawodowa 2–letnia kształcąca w systemie zaocznym.

Technik informatyk

Przykładowe przedmioty nauczania:

  • Urządzenia techniki komputerowej
  • Systemy operacyjne
  • Sieci komputerowe
  • Multimedia i grafika komputerowa
  • Programowanie strukturalne
  • Język obcy zawodowy

Praktyka zawodowa – ( 4 tygodnie w semestrze II i IV )

Perspektywy pracy:

  • Działy informatyczne firm
  • Sklepy komputerowe
  • Firmy administrujące sieci komputerowe
  • Punkty serwisowe

Etapem końcowym nauki jest przystąpienie do egzaminu zawodowego po którym słuchacz uzyskuje tytuł technik informatyk.