Technik usług pocztowych i finansowych


Policealna Szkoła Zawodowa roczna kształcąca w systemie zaocznym.

Technik usług pocztowych i finansowych 421108
Program nauczania szkoły policealnej o kierunku technik usług pocztowych i finansowych obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy w usługach pocztowo – finansowych
 • Obrót towarowy
 • Usługi pocztowe i kurierskie
 • Usługi finansowe
 • Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym
 • Usługi ekspedycyjne i przewozowe
 • Usługi pocztowo – finansowe w praktyce
 • Realizowanie prac rodzielczo – ekspedycyjnych
 • Obrót towarowy w praktyce

Perspektywy pracy w :

 • przedsiębiorstwach świadczących usługi pocztowe i finansowe
 • firmach kurierskich i spedycyjnych
 • punktach poboru opłat

Praktyka zawodowa – ( 4 tygodnie w semestrze I i II )

W tym zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje:

A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego (pod koniec I semestru)
A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich (pod koniec II semestru)