EGZAMIN ZAWODOWY dla kwalifikacji EKA.01

Obsługa klienta w jednostkach administracji

Zawód:  Technik Administracji

Czerwiec 2022 r.

Data egzaminu Godzina rozpoczęcia Część Sala
01.06.2022 r.

9:00

Praktyczna 7
02.06.2022 r. Zmiana I – 14:00* Pisemna komputerowa 28
Zmiana II – 16:30* Pisemna komputerowa 28

 

* Informacja na której zmianie znajdują się zdający dostępna jest w sekretariacie szkoły.