Informujemy, że w gablocie szkoły zostały zamieszczone szczegółowe terminy egzaminów  maturalnych w części ustnej i pisemnej.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi.