Informujemy, że w terminie do 19 kwietnia 2019 r. należy wnieść opłatę za egzamin maturalny.

Opłatę można wpłacić na konto Wałeckiej Akademii Wiedzy

Bank Pekao o/Wałcz 31 1240 3712 1111 0010 5675 3841

lub w sekretariacie szkoły.