DO DNIA 10.09.2019 R. NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODACH:

1. TECHNIK BHP (MS.12)

2. TECHNIK ARCHIWISTA (AU.64, AU.63)

3. TECHNIK INFORMATYK ( EE.08, EE.09)