Proszę o zgłaszanie się na egzaminy maturalne 30 minut przed rozpoczęciem danego egzaminu z dowodem osobistym.

Spóźnienie się na egzamin lub nieposiadanie dowodu osobistego będzie skutkowało nie wpuszczeniem Państwa na egzamin.