W DNIU 05.07.2021 R.  – OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO.

DO 12.07.2021 R.  – ZŁOŻENIE PISEMNYCH OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W TERMINIE POPRAWKOWYM.