UWAGA!!! NABÓR

STYCZEŃ-LUTY

KIERUNKI:

  1. TECHNIK ARCHIWISTA
  2. TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ
  3. TECHNIK ADMINISTRACJI

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PODAŃ

Podania do szkół 2017 2018