Na podstawie informacji otrzymanej od Organu Dotującego Zespół Szkół Niepublicznych WAW informuje, że od dnia 01 marca 2017 r. obowiązują nowe stawki (w przypadku nie uczęszczania słuchaczy na zajęcia w 50%):

  • 80,15 zł. miesięcznie dla słuchaczy LO
  • 130,43 zł. miesięcznie dla słuchaczy PSZ

KOMUNIKAT DYREKTORA