SŁUCHACZY III SEMESTRU T.BHP  ZAPRASZAMY PO ODBIÓR ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY.