NA POCZĄTKU SIERPNIA 2020 R. POJAWIĄ SIĘ TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH ORAZ EGZAMINÓW W TERMINIE DODATKOWYM.