ODBIÓR DYPLOMÓW ORAZ WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO – 02.04.2020 R. W GODZ. 8.00-12.00