W DNIU 20.03.2020 R. W GODZINACH OD 9.00 DO 12.00 ZAPRASZAMY PO ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2020.

DO 27.03.2020 R. OSOBY, KTÓRE NIE ZALICZYŁY DOWOLNEJ CZĘŚCI EGZAMINU, MOGĄ SKŁADAĆ UZUPEŁNIAJĄCĄ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO NIEZDANEJ CZĘŚCI EGZAMINU W SZKOLE.