AKTUALNOŚCI


Sekretariat

Sekretariat

W dniu 19 września 2022 r. (tj. poniedziałek) sekretariat będzie nieczynny.

 W pilnych sprawach proszę zgłaszać się do Gabinetu Dyrektora p.27

Za utrudnienia przepraszamy

UWAGA SŁUCHACZE III BHP

UWAGA SŁUCHACZE III BHP

UWAGA

SŁUCHACZE III SEMESTRU T. BHP W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 MUSZĄ ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO DO DNIA 15.09.2022 R.

Deklaracje

zalacznik_3a

 

WYNIKI – EGZAMIN ZAWODOWY

WYNIKI – EGZAMIN ZAWODOWY

OD DNIA 07.09.2022 R. MOŻNA ODBIERAĆ WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO.

PRZYPOMINAMY, ŻE DO DNIA 15.09.2022 NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ O PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU W SESJI ZIMOWEJ. 

T.BHP, LO

T.BHP, LO

TECHNIK BHP, LO DLA DOROSŁYCH – NABÓR TRWA. 

REKRUTACJA

REKRUTACJA

UWAGA!

REKRUTACJA TRWA.

ZAPRASZAMY.

EGZAMIN MATURALNY 2023 R.

EGZAMIN MATURALNY 2023 R.

Zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, procedurą przeprowadzenia egzaminu maturalnego
w 2023 r. informujemy, że

„2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów
obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, może przystąpić ponownie do części
ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów,
zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępował do egzaminu
maturalnego po raz pierwszy (z zastrzeżeniem pkt 2.2.3.), w okresie 5 lat od pierwszego
egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do 
egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
3. W 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających,
którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022, kiedy część
ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana. Osoba, która w latach 2020–2022 nie 
zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu
maturalnego w 2023 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego
w części ustnej.”

Ponadto informujemy, że są dostępne deklaracje do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023.

Wypełnioną deklarację (strony 2–5) złóż do dyrektora szkoły, którą ukończysz bądź ukończyłeś(-łaś):

–  do 30 września 2022 r. (jako deklarację wstępną), jeżeli jesteś uczniem ostatniej klasy danego typu szkoły.
deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej) złóż najpóźniej do 7 lutego 2023 r.
–  najpóźniej do 7 lutego 2023 r. – w każdym innym przypadku.

m_1a_deklaracja_a 2023

 

Przypominamy

Przypominamy, że w dniu 23.08.2022 r. o godz.9:00 odbędzie się egzamin maturalny w sesji poprawkowej z matematyki i języka angielskiego.

 

 

LISTA PODRĘCZNIKÓW LO CZCIBÓR

LISTA PODRĘCZNIKÓW LO CZCIBÓR

KLASA I LO ,,CZCIBÓR”

LP PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTORZY WYDAWNICTWO
1 BIOLOGIA Biologia na czasie A.Helmin

J.Holoczek

NOWA ERA
2 HISTORIA Poznać przeszłość M.Pawlik

A.Szweda

NOWA ERA
3 JĘZYK NIEMIECKI Trends 2/ A+ A.Życka

E.Kościelnik-Walewska

NOWA ERA
4 GEOGRAFIA Oblicza geografii R.Malarz

M.Więckowski

NOWA ERA
5 JĘZYK POLSKI Poza słowami M.Chmiel

i inni

NOWA ERA
6 CHEMIA To jest chemia R.Hassa

A.Mrziogod

NOWA ERA
7 MUZYKA Muzyka 1 Małgorzata Rykowska,

Zbigniew Szałko

NOWA ERA
8 INFORMATYKA Informatyka na czasie 1 J.Mazur

P.Perkietka

NOWA ERA
9 FIZYKA Odkryć fizykę M.Braun

W.Śliwa

NOWA ERA
10 MATEMATYKA Matematyka 1 W.Babiński

L.Chańko

NOWA ERA
11 JĘZYK ANGIELSKI Vision 2 E.Sharman

M.Ducworth

Oxford
12 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Edukacja dla bezpieczeństwa Opracowanie zbiorowe NOWA ERA

 

 

 

KLASA II LO ,,CZCIBÓR”

LP PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTORZY WYDAWNICTWO
1 BIOLOGIA Biologia na czasie 2 A.Helmin

J.Holoczek

NOWA ERA
2 HISTORIA Poznać przeszłość 2 M.Pawlak

A.Szweda

NOWA ERA
3 JĘZYK NIEMIECKI Trends 2/ A+ A.Życka

E.Kościelnik-Walewska

NOWA ERA
4 GEOGRAFIA Oblicza geografii 2

 

T.Rachwał

W.Kilar

NOWA ERA
5 JĘZYK POLSKI Poza słowami 2.1, 2.2 M.Chmiel

i inni

NOWA ERA
6 CHEMIA To jest chemia 2 R.Hassa

A.Mrziogod

NOWA ERA
7 PODSTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI Krok w przedsiębiorczość Z.Makieła

T.Rachwał

NOWA ERA
8 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W centrum uwagi 2 A.Janicki

L.Czechowska

NOWA ERA
9 INFORMATYKA Informatyka na czasie 2 J.Mazur

P.Perkietka

NOWA ERA
10 FIZYKA Odkryć fizykę 2 M.Braun

W.Śliwa

NOWA ERA
11 MATEMATYKA Matematyka 2 W.Babiński

L.Chańko

NOWA ERA
12 JĘZYK ANGIELSKI Vision 3 H.Casey

J.Szuwart

Oxford

 

 

 

 

KLASA III LO ,,CZCIBÓR”

LP PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTORZY WYDAWNICTWO
1 BIOLOGIA Biologia na czasie 3 J.Holoczek NOWA ERA

 

2 HISTORIA Poznać przeszłość Jarosław Kłaczkow

 Anna Łaszkiewic

NOWA ERA
3 JĘZYK NIEMIECKI Trends 2/ A+ A.Życka

E.Kościelnik-Walewska

NOWA ERA
4 GEOGRAFIA Oblicza geografii 3

 

Marcin Świtoniak

 Teresa Wieczorek

NOWA ERA
5 JĘZYK POLSKI Poza słowami 3 M.Chmiel

i inni

NOWA ERA
6 CHEMIA To jest chemia 3 R.Hassa

A.Mrziogod

NOWA ERA
7 PODSTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI Krok w przedsiębiorczość Z.Makieła

T.Rachwał

NOWA ERA
9 INFORMATYKA Informatyka na czasie 3 J.Mazur

P.Perkietka

NOWA ERA
10 FIZYKA Odkryć fizykę 3 M.Braun

W.Śliwa

NOWA ERA
11 MATEMATYKA Matematyka 3 W.Babiński

L.Chańko

NOWA ERA
12 JĘZYK ANGIELSKI Vision 3 H.Casey

J.Szuwart

Oxford

 

 

 

 

KLASA IVLO ,,CZCIBÓR”

LP PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTORZY WYDAWNICTWO
1 HISTORIA Zrozumieć przeszłość 4

(zakres rozszerzony)

R.Śniegocki

A.Zielińska

 

NOWA ERA
2 JĘZYK NIEMIECKI #trends

 

Anna Życka,

Ewa Kościelniak-Walewska,

Andy Köber

NOWA ERA
3 GEOGRAFIA Oblicza geografii 4

(zakres rozszerzony)

T.Rachwał

Cz.Adamiak

M.Świstoniak

NOWA ERA
4 JĘZYK POLSKI Ponad słowami.

 

Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewska, Małgorzata Matecka NOWA ERA
5 MATEMATYKA Matematyka z plusem 4

 

Małgorzata Dobrowolska,

Marcin Karpiński, Jacek Lech

NOWA ERA
6 JĘZYK ANGIELSKI Vision 4 Opracowanie zbiorowe Oxford

 

 

 

 

 

Podręczniki LO 2

Aktualności