AKTUALNOŚCI


Komunikat Dyrektora dla osób poprawiających w sesji sierpniowej egzamin maturalny

Komunikat Dyrektora dla osób poprawiających w sesji sierpniowej egzamin maturalny

KOMUNIKAT DYREKTORA

W SPRAWIE EGZAMINU NATURALNEGO

W TERMINIE POPRAWKOWYM

 

Szanowni Państwo.

Przypominam, iż w 2021 roku, do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Aby przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, należy w terminie do 12 lipca 2021r., złożyć dyrektorowi szkoły (za pośrednictwem sekretariatu) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do tegoż egzaminu. Oświadczenie dostępne jest w sekretariacie szkoły.

Opłata za egzamin maturalny w terminie poprawkowym, wynosi 50 zł, płatne w sekretariacie szkoły lub przelewem na nr konta podany na naszej stronie internetowej.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021r.

Szczegółowe informacje będą podawane w kolejnych komunikatach.

Z poważaniem:

Dyrektor ZSN WAW w Wałczu

Jacek Łuszczyk

Wyniki egzaminu maturalnego – maj 2021 r.

Wyniki egzaminu maturalnego – maj 2021 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego odbędzie się w dniu 5 lipca 2021 r., od godziny 12:00.

Informujemy, że do dnia 12 lipca 2021 r. należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

UWAGA – ZJAZDY CZERWCOWE

UWAGA – ZJAZDY CZERWCOWE

Uwaga

Zjazd 11-12.06.2021 r.  oraz 18-19.06.2021 r.

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym w siedzibie szkoły.

Wykaz podręczników dla Liceum Ogólnokształcącego „Czcibór”

EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2021

SZANOWNI PAŃSTWO ZDAJĄCY EGZAMIN ZAWODOWY Z KWALIFIKACJI  BPO.01

PODAJEMY TERMINY EGZAMINÓW W SESJI CZERWCOWEJ:

EGZAMIN PRAKTYCZNY – 07.06.2021 R., GODZ. 9.00,

EGZAMIN PISEMNY ( FORMA KOMPUTEROWA ) – 08.06.2021 R., GODZ. 10.00.

NA EGZAMIN PROSZĘ ZJAWIĆ SIĘ 30 MIN PRZED ROZPOCZĘCIEM.

PRZYPOMINAMY O DOKONANIU OPŁATY ZA EGZAMIN DO DNIA 01.06.2021 R.

Z POWAŻANIEM

DYREKTOR

JACEK ŁUSZCZYK

KOMUNIKAT DYREKTORA W SPRAWIE ZAJĘĆ 28-29.05.2021

KOMUNIKAT DYREKTORA W SPRAWIE ZAJĘĆ 28-29.05.2021

KOMUNIKAT DYREKTORA

W SPRAWIE ZAJĘĆ W DNIACH 28 – 29 MAJA 2021r.

W  LO DLA DOROSŁYCH I SZKOLE POLICEALNEJ

W ZSN WAW W WAŁCZU

Na podstawie:  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

zarządzam, co następuje:

1)Grupy:

– Technik Administracji  (Szkoła Policealna).

– semestr IVB LO dla dorosłych,

kontynuują zajęcia w systemie zdalnym (tj. online w aplikacji Teams).

2)Grupy:

– semestr IIA  dla dorosłych,

– semestr IVA LO dla dorosłych,

zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym w siedzibie szkoły.

 

Dla grupy IIA, zajęcia odbywać się będą w nr sali nr 8.

Dla grupy IVA, zajęcia odbywać się będą w nr sali nr 7.

 

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie informacyjnej na terenie szkoły.

 

Kolejne zjazdy w dniach 11-12.06.2021r. oraz 18-19.06.2021r. odbywać się będą już w trybie stacjonarnym dla wszystkich grup.

 

Z poważaniem:

Dyrektor ZSN WAW

Jacek Łuszczyk

 

KOMUNIKAT DYREKTORA 24.05.2021 

 

UWAGA MATURZYŚCI

UWAGA MATURZYŚCI

W DNIU 05.07.2021 R.  – OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO.

DO 12.07.2021 R.  – ZŁOŻENIE PISEMNYCH OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W TERMINIE POPRAWKOWYM.