AKTUALNOŚCI


Nabór na Technik Administracji

Nabór na Technik Administracji

Tegoroczny nabór na kierunku Technik Administracji w Szkole Policealnej Wałeckiej Akademii Wiedzy zostaje zawieszony do przyszłego roku szkolnego 2024/2025 z powodów organizacyjnych.

Zapraszamy serdecznie na rok szkolny 2024/2025.

CZESNE!

CZESNE!

Przypominamy o obowiązku opłacenia czesnego za wrzesień do 22.09.2023. r.

Opłata dotyczy tylko osób przyjętych w roku szkolnym 2023/2024 

Nabór na Technik Administracji

Przypomnienie

Przypominamy, że rok szkolny 2023 / 2024 rozpoczął się w dniu 16.09.2023 r.

Wszystkim osobom, które złożyły podania na nowy rok szkolny przypominamy o obowiązku uczestnictwa w zajęciach. 

Aktualny plan zajęć znajduje się na stronie www.waw.zwa.pl —–> zakładka PLAN ZAJĘĆ —–> (pod harmonogram zjazdów znajduje się plik z planem)
po kliknięciu na obowiązującą datę otworzy się plan zajęć. 

Czesne

Czesne

Informujemy, opłata z tytułu czesnego w kwocie 80,00 zł dotyczy tylko słuchaczy, którzy złożyli podanie do szkoły

na rok szkolny 2023/2024.

Słuchacze aktualnie uczący się nie wnoszą opłaty z tytułu czesnego. 

 

Czesne za miesiąc wrzesień płatne do 22 września. Kolejne miesiące do 15 z góry za dany miesiąc.

CZESNE!

PRZYPOMNIENIE

Przypominamy, że w sekretariacie szkoły są do odebrania wyniki egzaminu zawodowego. 

Wszyscy którzy nie zdali egzaminu mają czas do 15 września na złożenie deklaracji na powtarzanie egzaminu w styczniu 2024 r. 

Odbiór wyników egzaminu zawodowego

Odbiór wyników egzaminu zawodowego

Przypominamy, że w sekretariacie szkoły są do odebrania wyniki egzaminu zawodowego przeprowadzonego w czerwcu 2023 r.

Zapraszamy za odbiór z dowodem osobistym. 

W celu przystąpienia ponownie do egzaminu zawodowego w sesji styczniowej 2024 r. należy do 15 września złożyć deklarację o powtarzanie. 

 

UWAGA!  NABÓR NA T. ADMINISTRACJI TRWA.

UWAGA! NABÓR NA T. ADMINISTRACJI TRWA.

UWAGA KANDYDACI DO SZKOŁY POLICEALNEJ NA KIERUNKU TECHNIK ADMINISTRACJI TRWA NABÓR NA WYŻEJ WYMIENIONY KIERUNEK.

W ZWIĄZKU Z ILOŚCIĄ WOLNYCH MIEJSC ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ OD PAŹDZIERMIKA BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO.

RADA PEDAGOGICZNA CZCIBÓR

RADA PEDAGOGICZNA CZCIBÓR

RADA PEDAGOGICZNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

ODBĘDZIESIĘ 31.08.2023 R., GODZ. 16.00,

UL. BYDGOSKA 50, WAŁCZ

UWAGA III S. T.BHP

UWAGA III S. T.BHP

DO DNIA 15.09.2023 R. NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJI BPO.01.

Aktualności