AKTUALNOŚCI


MATURA 2021

MATURA 2021

DRODZY MATURZYŚCI

PRZED WAMI EGZAMIN, KTÓRY KOŃCZY PEWIEN ETAP W ŻYCIU I ROZPOCZYNA KOLEJNY.

WIERZYMY, ŻE OSIĄGNIĘTE WYNIKI STANĄ SIĘ PRZEPUSTKĄ NA WYMARZONE STUDIA.

ŻYCZYMY POWODZENIA PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH !

KOMUNIKAT DYREKTORA ZSN WAW W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2021

KOMUNIKAT DYREKTORA ZSN WAW W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2021

KOMUNIKAT DYREKTORA ZSN WAW

W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA

EGZAMINU MATURALNEGO

MAJ 2021r.

Podstawa prawna: Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące organizowania
i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego.

 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu:
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

– zdający,

– osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi,

 1. d) Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.,
 2. e) Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych(długopis z czarnym wkładem), linijki, cyrkla, kalkulatora itd.,
 3. f) Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających,
 4. g) Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą,

 

 1. Środki bezpieczeństwa osobistego:
 2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos,
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego,
 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

– podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

– wychodzi do toalety,

– kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej,

 1. d) Przewodniczący i członkowie zespołu egzaminacyjnego oraz obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu,

 

 • Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń:
 1. a) Przy wejściu do szkoły, wywieszona będzie informacja:

– dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania   zakażeniu,

– zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,

– zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

– zawierającą numery telefonów do służb medycznych,

– zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590),

 1. b) Przy wejściu do szkoły oraz w sali egzaminacyjnej umieszczony będzie płyn do     dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły,
 2. c) Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Zabrania się przesuwania ławek przez zdających,
 3. d) Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostaną przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego do niezbędnego minimum ograniczą  poruszanie się po sali egzaminacyjnej,
 4. e) Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po każdym egzaminie,
 5. h) Na terenie szkoły wyznaczone będzie miejsce (sala nr 10) w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,

 

 

 1. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu:
 2. Zdający powinni stawić się pod szkołą zgodnie z harmonogramem podanym przez dyrektora szkoły,
 3. zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu,
 4. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

KOMUNIKAT ws matur-1

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2021

                                                                                                             Wałcz, dnia 20.04.2021r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Szanowni Maturzyści – ze względu na dużą liczbę zdających, szczególną sytuację epidemiczną, oraz wytyczne MENiN oraz GIS, podaję poniżej harmonogram przybycia Państwa na egzaminy maturalne:

JĘZYK POLSKI 04.05.2021r.

(GODZINA ROZPOCZĘCIA EGZAMINU 09:00)

GRUPA SALA GODZINA ILOŚC ZDAJĄCYCH SZATNIA
I 114

(aula na I piętrze)

08:15 30 osób Sala 128
II 9 08:25 15 osób Sala 8

 

III 7 08:35 17 osób Sala 28

 

 

MATEMATYKA 05.05.2021r.

(GODZINA ROZPOCZĘCIA EGZAMINU 09:00)

GRUPA SALA GODZINA ILOŚC ZDAJĄCYCH SZATNIA
I 114

(aula na I piętrze)

08:00 33 osób Sala 128
II 7 08:15 20 osób Sala 28

 

III 8 08:25 15 osób Sala 28

 

IV 9 08:35 15 osób Sala 28

 

 

JĘZYK ANGIELSKI 06.05.2021r.

(GODZINA ROZPOCZĘCIA EGZAMINU 09:00)

GRUPA SALA GODZINA ILOŚĆ ZDAJĄCYCH SZATNIA
I 7 08:15  

18 osób

 

Sala 10
II 8 08:25 15 osób Sala 10

 

III 9 08:35 16 osób Sala 10
IV 28 08:40 13 osób  

Sala 10

 

 

Z poważaniem:

Dyrektor ZSN WAW

Jacek Łuszczyk

 

 

 

 

Komunikat harmonogram

SEKRETARIAT 30.04.2021

SEKRETARIAT – ZJAZD 16-17.04.2021

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

( zjazd 16-17.04.2021 r.)

W dniu 16.04.2021 r. –  od 8.00 do 14.00.

W dniu 17.04.2021 r. sekretariat będzie zamknięty.

HARMONOGRAM MATURA 2021

HARMONOGRAM MATURA 2021

EGZAMINY MATURALNE 2021r.

 

PRZEDMIOT DATA GODZ. NR SALI
J.POLSKI PP 04. V.

WTOREK

9:00 114
7
9
MATEMATYKA PP 05. V.

ŚRODA

9:00 114
7
8
9
J.ANGIELSKI PP 06. V.

CZWARTEK

9:00 7
8
9
28
J.ANGIELSKI PR 07. V.

PIĄTEK

9:00 28
J.POLSKI PR 10.V

PONIEDZIAŁEK

9:00 28
MATEMATYKA PR 11.V

WTOREK

9:00 28
WOS PR 11.V

WTOREK

14:00 28
BIOLOGIA PR 12.V

ŚRODA

9:00 28
GEOGRAFIA PR 13.V

CZWARTEK

 

9:00

7
J.NIEMIECKI  PP 13.V

CZWARTEK

14:00 28
J.NIEMIECKI  PR 14. V.

PIĄTEK

14:00 28
HISTORIA PR 17. V.

PONIEDZIAŁEK

14:00 28

 

HARMONOGRAM

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2021

KOMUNIKAT – KURS MATURALNY

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE KURSU MATURALNEGO

Z MATEMATYKI

 

Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią od najbliższego piątku (09.04.2021r.), rozpoczynamy kurs maturalny z matematyki. Przypominam, iż zajęcia odbywać się będą w trzy kolejne piątki (tj. 09, 16, 23 kwietnia br.) od godziny 16:00, za pomocą aplikacji Teams.

Słuchacze semestrów VIA i VIB logują się za pomocą swoich loginów, przypisanych im na zajęcia przedmiotowe. Absolwentom z lat poprzednich loginy i hasła wraz z instrukcją logowania, zostały wysłane na podane w zgłoszeniu adresy email.

W celu uczestnictwa, proszę zalogować się na grupie ,,KURS MATURALNY – MATEMATYKA”. Przypominam również o uiszczeniu opłaty za kurs.

W razie problemów z logowaniem, dostępem aplikacji Teams itp., proszę o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 693631525.

Zajęcia prowadzić będzie mgr Mariusz Kuśnierczak.

 

Z poważaniem:

Dyrektor ZSN WAW w Wałczu

Jacek Łuszczyk

EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2021

EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2021

DO DNIA 08.04.2021 R. NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO NIEZDANEJ CZĘŚCI EGZAMINU ZAWODOWEGO.

06.04.2021 SEKRETARIAT

06.04.2021 SEKRETARIAT

W dniu 06.04.2021 r. sekretariat czynny w godzinach od 10.00 do 14.00.

ZAPRASZAMY