AKTUALNOŚCI


Przypomnienie

Przypomnienie

Przypominamy, że rok szkolny 2023 / 2024 rozpoczął się w dniu 16.09.2023 r.

Wszystkim osobom, które złożyły podania na nowy rok szkolny przypominamy o obowiązku uczestnictwa w zajęciach. 

Aktualny plan zajęć znajduje się na stronie www.waw.zwa.pl —–> zakładka PLAN ZAJĘĆ —–> (pod harmonogram zjazdów znajduje się plik z planem)
po kliknięciu na obowiązującą datę otworzy się plan zajęć. 

Czesne

Czesne

Informujemy, opłata z tytułu czesnego w kwocie 80,00 zł dotyczy tylko słuchaczy, którzy złożyli podanie do szkoły

na rok szkolny 2023/2024.

Słuchacze aktualnie uczący się nie wnoszą opłaty z tytułu czesnego. 

 

Czesne za miesiąc wrzesień płatne do 22 września. Kolejne miesiące do 15 z góry za dany miesiąc.

PRZYPOMNIENIE

PRZYPOMNIENIE

Przypominamy, że w sekretariacie szkoły są do odebrania wyniki egzaminu zawodowego. 

Wszyscy którzy nie zdali egzaminu mają czas do 15 września na złożenie deklaracji na powtarzanie egzaminu w styczniu 2024 r. 

UWAGA!  NABÓR NA T. ADMINISTRACJI TRWA.

UWAGA! NABÓR NA T. ADMINISTRACJI TRWA.

UWAGA KANDYDACI DO SZKOŁY POLICEALNEJ NA KIERUNKU TECHNIK ADMINISTRACJI TRWA NABÓR NA WYŻEJ WYMIENIONY KIERUNEK.

W ZWIĄZKU Z ILOŚCIĄ WOLNYCH MIEJSC ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ OD PAŹDZIERMIKA BIEŻĄCEGO ROKU SZKOLNEGO.

NOWY HARMONOGRAM ZJAZDÓW

NOWY HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Informujemy, że w zakładce plan zajęć jest dostępny nowy harmonogram zajazdów na nowy rok szkolny 2023 / 2024.

Matura 2024 r. lista zadań jawnych

Matura 2024 r. lista zadań jawnych

Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych Wałeckiej Akademii Wiedzy Informuje, że w linku

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/rok-szkolny-2023-2024/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2024-r/   

opublikowana przez CKE jest lista jawnych zadań na 2024 r. na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego i innych języków (poza językami obcymi nowożytnymi)

PRZYPOMNIENIE

FACEBOOK

Szanowni Państwo ! 

Informujemy, że nasza strona na Facebooku na ten moment nie działa.

Wszelkie informacje zamieszczane będą na naszej stronie internetowej.

O ponownym działaniu Facebooka poinformujemy Państwa.