EGZAMIN KLASYFIKACYJNY Z CHEMII ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 03.12.2022 R., O GODZ. 10.15.