Przypominamy o obowiązku opłacenia czesnego za wrzesień do 22.09.2023. r.

Opłata dotyczy tylko osób przyjętych w roku szkolnym 2023/2024