Informujemy, że od 05.04.2024 r. absolwenci kierunku Technik BHP, którzy zdali egzamin zawodowy mogą odebrać dyplomy. 

Zapraszamy