Egzamin maturalny w sesji poprawkowej – sierpień 2023 r.

Informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2023 roku o godzinie 9:00. (tj. wtorek) odbędzie się egzamin maturalny w sesji poprawkowej. 

Na egzamin należy przybyć 30 minut przed rozpoczęciem z dowodem osobistym.

Opłatę za ww. egzamin należy wnieść do 18 sierpnia 2023 r.