Na stronie CKE dostępne są zbiory zadań na egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów.

Linki do materiałów znajdują się również na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.