Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym
w 2023 r. Bardzo prosimy wszystkich Państwa o zapoznanie się z nim.

komunikat_o_przyborach_e8_em_2023