KOMUNIKAT DYREKTORA

W SPRAWIE EGZAMINU NATURALNEGO

W TERMINIE POPRAWKOWYM

 

Szanowni Państwo.

Przypominam, iż w 2021 roku, do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,
  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Aby przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, należy w terminie do 12 lipca 2021r., złożyć dyrektorowi szkoły (za pośrednictwem sekretariatu) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do tegoż egzaminu. Oświadczenie dostępne jest w sekretariacie szkoły.

Opłata za egzamin maturalny w terminie poprawkowym, wynosi 50 zł, płatne w sekretariacie szkoły lub przelewem na nr konta podany na naszej stronie internetowej.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021r.

Szczegółowe informacje będą podawane w kolejnych komunikatach.

Z poważaniem:

Dyrektor ZSN WAW w Wałczu

Jacek Łuszczyk