Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” – sierpień 2019

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

1.    Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko z przedmiotów obowiązkowych.

2.    Prawo przystąpienia do egzaminu „poprawkowego” w 2019 r. przysługuje:

a) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „nowej” formule
w sytuacji, gdy na dzień 4 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny),
do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony
oraz przystąpił do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, który także nie był unieważniony,

b) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „starej” formule
w sytuacji, gdy na dzień 4 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny),
do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony.

3.    Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć nie później niż do dnia
11 lipca 2019 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole
albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w maju bieżącego roku
składał bezpośrednio w OKE.

Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „nowej” formule
(Załącznik 7a_N)   Druk do pobrania …

Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „starej” formule
(Załącznik 7b_S)   Druk do pobrania …

Egzaminy „poprawkowe” przeprowadzone będą w następujących terminach:

–    egzaminy pisemne:   20 sierpnia 2019 r. (wtorek), początek godz. 9.oo
–    egzaminy ustne:       20 – 21 sierpnia 2019 r. (wg harmonogramów ustalonych w szkołach)

w macierzystych szkołach zdających.

Egzamin w terminie „poprawkowym” nie podlega dodatkowej opłacie.

Informacje organizacyjne adresowane do pp. Dyrektorów szkół, dotyczące przeprowadzenia w sierpniu 2019 r. „poprawkowego” egzaminu maturalnego, są dostępne w serwisie internetowym Komisji po zalogowaniu.