Prosimy do 13 sierpnia 2021 r. do godziny 13:00 o zgłaszanie poprzez e-mail (waw_walcz@vp.pl) chęci wzięcia udziału w kursie przygotowującym do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej z matematyki. Opłata za kurs wynosi 50.00 zł