deklaracja – EGZAMINY ZAWODOWE

II T. BHP

W tej szczególnej sytuacji proponuję Państwu materiały do samodzielnej pracy w domu. Proszę wykorzystać czas gdy powinny być zjazdy.
1. Ocena ryzyka zawodowego:
Na ostatnich zajęciach opracowaliśmy wspólnie zagrożenia dla stanowiska pracy. Proszę opis ten wykorzystać i spróbować ocenić ryzyko zawodowe metodą pięciu kroków (pięciostopniową). Potrzebne materiały znajdą Państwo w załączniku. Proszę również pamiętać o pracy kontrolnej tj. „Przegląd metod oceny ryzyka zawodowego” – metod powinno być co najmniej 6.
2. Techniczne bezpieczeństwo pracy
W tym semestrze zajmiemy się materiałoznawstwem, w tym stalą. Proponuję obejrzeć film o tradycyjnym wyrobie stali (można oglądać rodzinnie) https://www.youtube.com/watch?v=qev-Nkfc7vk. Załączam również prezentację dotyczącą stali. Praca kontrolna z technicznego bezpieczeństwa pracy – „Obróbka cieplna i chemiczna stali”.
 
 Agnieszka Szpecht
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5 stopniowa

ocena_ryzyka_zawodowego

stal (1)

 

 

 

 

 

 

Prezentacje w ramach zagadnień BHP II semestr.

BHP (2)

Rozwiązywanie sporów zbiorowych (1)

Zbiorowe prawo pracy

 

 

Materiały dla maturzystów B. Frejmut

Analizując porównawczo wiersze (1)

KRYTERIA OCENY INTERPRETACJI PORÓWNAWCZEJ

Nad Niemnem na maturze (1)

Remat- streszczenie

Ustna wypowiedź argumentacyjna dotycząca tekstu ikonicznego

W pierwszej części arkusza maturalnego na poziomie podstawowym od 2015 roku pozostały zadania testowe sprawdzające rozumienie tekstów nieliterackich

wiersz na maturze

Zadanie z wesela, doalektu i chłopów.

Materiały dla IV A B. Frejmut

konspekt_do_lekcji_REALIZM_W_NAD_NIEMNEM

Motywy literackie w nag niemnem

Na podstawie otrzymanego od nauczyciela tekstu współczesnego publicysty i fragmentu felietonu Kroniki tygodniowe B

Nad Niemnem na maturze

Zadania powtórkowe dla maturzystów od M. Kuśnierczaka

https://www.dropbox.com/sh/qonxfutuwhshu8n/AACdZB_fQr4WjnVQ2Pm_iApIa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/qonxfutuwhshu8n/AACdZB_fQr4WjnVQ2Pm_iApIa?dl=0

J.polski dla II A

 Materiały: wykład o epoce barok oraz testy do pracy samodzielnej na temat epoki renesansu.

Analizując porównawczo wiersze

Barok i sarmatyzm w Polsce (1)

RENESANS TEST 1

Sprawdzian wiadomości z okresu renesansu (1)

sprawdzian-z-renesansu-wersja-a

Test literacko-renesans

TEST Renesans WWWW

TESTrenesans

Materiały dla semestru IV A i VI z języka polskiego.

Waw materiały j. polski

MATERIAŁY DO NAUKI W DOMU

HISTORIA DLA VI S.

Karty pracy – wiek XVIII

KARTY PRACY Polska XIX wiek

Karty pracy XIX wiek

DRUKI

Podania-do-szkół-2020-2021

upoważnienie-do-odbioru dokumentów_

upoważnienie-do-odbioru wyników egzaminu_

Praca kontrolna

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Rezygnacja z przystąpienia do matury

Podanie-o-egz.-poprawkowy-WAW-LO-SP

Podanie-o-egz.-w-terminie-dodatkowym-WAW-LO-SP

Podanie-o-powtarzanie-semestru