Informujemy, iż nie ma już możliwości składania deklaracji o przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2022 r.