Egzamin maturalny, Egzamin maturalny w formule 2015-2022
MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY
Data i godzina rozpoczęcia egzaminu 23-08-2022, 09:00, sala 7.

 

Egzamin maturalny, Egzamin maturalny w formule 2015-2022
JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY
Data i godzina rozpoczęcia egzaminu 23-08-2022, 09:00, sala 28.

 

Do dnia 19. 08. 2022 r. należy uiścić opłatę za egzamin maturalny w terminie poprawkowym.