Tegoroczny nabór na kierunku Technik Administracji w Szkole Policealnej Wałeckiej Akademii Wiedzy zostaje zawieszony do przyszłego roku szkolnego 2024/2025 z powodów organizacyjnych.

Zapraszamy serdecznie na rok szkolny 2024/2025.