Szkoła powstała w 2003 roku. Kształcimy absolwentów szkół: podstawowych, zasadniczych, liceum ogólnokształcącego i liceów technicznych
w systemie zaocznym

Dyrektorem szkoły jest p. mgr Jacek Łuszczyk

Wicedyrektorami szkół są:
p. mgr Grażyna Zbyszyńska
p. mgr Mariola Jęcka

Sekretarz Szkoły:
p. Grażyna Wolna

Specjalistą ds. kadrowo – płacowych ZSN:
– p. mgr Bogusława Wankiewicz

Pracownikami ds. administracyjnych:
– p. Anna Hrycikowska
– p. Renata Kachelska

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2020/2021:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

na podbudowie szkoły podstawowej (4-letnie)
na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i Branżowej Szkoły I stopnia – czas nauki 4 semestry (2 lata)
po Branżowej Szkole I stopnia i ZSZ 3-letnie uzupełniające (6 semestrów)

kurs przygotowujący do matury

 

Szkoła Policealna o kierunkach :

technik administracji
technik archiwista
technik BHP
asystent osoby niepełnosprawnej
opiekun osoby starszej
opiekunka środowiskowa

technik rachunkowości

technik florysta

technik turystyki wiejskiej

ZAPEWNIAMY

atrakcyjne warunki kształcenia,profesjonalną kadrę o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych: wykładowcy przedmiotów zawodowych to specjaliści praktycy, pracujący w instytucjach administracyjnych i gospodarczych, naukę w miłej i przyjaznej atmosferze, miesiące wakacyjne wolne od opłat.

Szkoła jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej

Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy
78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 50 (budynek PWSZ)
Tel./fax 67 258 03 66, tel. 608 075 044
e-mail: waw_walcz@vp.pl
REGON: 331401576
NIP: 765-15-83-650
Nr konta bankowego: 31 1240 3712 1111 0010 5675 3841
Sekretariat czynny : Pon.- Pt. 10:00 – 14:00
W dni zjazdów sekretariat czynny: Pt. 16:00 – 20:00 Sobota 8:30 – 14:00