Informujemy, że od 4 lipca 2022 r.  można odbierać świadectwa ukończenia Szkoły Policealnej.