Informujemy, że do 28 kwietnia 2023 r.  należy wnieść opłatę za egzamin maturalny.
Opłatę można przelać na konto szkoły lub zapłacić osobiście gotówką w sekretariacie szkoły.