RADA PEDAGOGICZNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SPECJALNEGO ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

ODBĘDZIESIĘ 31.08.2023 R., GODZ. 16.00,

UL. BYDGOSKA 50, WAŁCZ