RADA PEDAGOGICZNA LO DLA DOROSŁYCH ORAZ SP ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 08.02.2024 R., GODZ. 16.00.

ZAPRASZAMY