Rada Pedagogiczna LO specjalnego oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej odbędzie się w dniu 25.01.2022 r. o godzinie 16:00 na platformie TEAMS.