Informujemy, że Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Specjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego „Czcibór”

odbędzie się w dniu 23.01.2023 r. o godz. 16:00 (tj. poniedziałek)

w siedzibie szkoły

ul. Bydgoska 50 Wałcz